Kindbehartiger  van betekenis voor kinderen!

In een scheidingssituatie kan een Kindbehartiger  van betekenis zijn voor kinderen en hun ouders!
De Kindbehartiger is een belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor ieder kind in een scheidingssituatie.

In het gehele traject  biedt de Kindbehartiger ondersteuning aan de kinderen en hun ouders. Daarnaast treedt de kindbehartiger op aan de voorkant van een juridische procedure om de positie van kinderen een plek te geven en rondom de nazorg.

De regie wordt gevoerd vanuit de positie en belangen van het kind. De Kindbehartiger werkt vanuit het IVRK (Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind) en biedt psychosociale ondersteuning, niet zijnde therapie of behandeling. De psychosociale ondersteuning,  is niet altijd (direct) nodig. De stem van ieder kind verdient wel een plek binnen het geheel. De Kindbehartiger zorgt er dan ook voor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaatst deze samen met het kind in perspectief, doet aan observatie, geeft uitleg en vertaalt de stem van het kind naar ouders/verzorgers en waar nodig via een verslag met advies naar het juridisch speelveld.

Ieder kind een vertrouwd en veilig gevoel geven om daarmee verder te kunnen  laten gaan na de scheiding. Dat is het doel van de  Kindbehartiger.

De ondersteuning van een Kindbehartiger biedt:

  • Uitleg aan kinderen over de scheidingssituatie;
  • Maakt een vertaalslag van de stem van kinderen mede kijkend naar de context waarin een kind zich beweegt;
  • Gaat inzicht geven in de (gezins)positie, hechting, ontwikkeling, beleving en wensen van kinderen;
  • Gaat helpen begrijpen over de manier van communiceren als ouders en het effect hiervan op kinderen;
  • Aandacht voor de beleving van ouders, emoties die bij een scheiding komen kijken en hoe hiermee in het belang van de kinderen om te gaan;
  • Een handreiking voor de nieuwe gezinssituatie na de scheiding zodat de regie kan worden behouden voor de toekomst;
  • Tools over praktische zaken, de verdeling van de dagelijkse zorg en de opvoeding van de kinderen na een scheiding;
  • Verslaglegging en advisering;
  • Waar nodig samenwerking met instanties en andere professionals;
  • Deskundigheid en transparantie.

Kinderen kunnen ook jaren later de nodige impact voelen van een eerdere scheidingssituatie en dit op externe wijze uiten of intern voelen. Denk aan verminderde schoolresultaten, opgekropte gevoelens, gedragsveranderingen of zich afkeren van ouders of een van de ouders. Ook dan kan een Kindbehartiger ondersteunen. Voor hele jonge kinderen kan de Kindbehartiger optreden als het ‘verlengstuk’ van de stem van het kind. Dit zodat ieder kind zijn of haar positie geborgd ziet richting de toekomst en er niet over de hoofden van kinderen heen wordt besloten.

De manier waarop kinderen na de scheidingssituatie van hun ouders mogen en kunnen blijven houden is belangrijk. Natuurlijk zijn wij er ook bij duo-ouderschap en voor samengestelde gezinnen.