Home

Welkom op de site Mediation en Kindbehartiger Zuid west Nederland. 

De Kindbehartiger is een professional die er speciaal is voor kinderen in een scheidingssituatie, om te luisteren naar hun stem en om hun stem te vertalen en te borgen richting hun ouders, verzorgers, overige belanghebbenden en indien nodig het juridisch speelveld.
De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie en draagt ertoe bij dat kinderen zich (weer) vrij kunnen bewegen tussen hun ouders, verzorgers en andere belanghebbenden.

De mediator is de proffesional die het proces begeleidt tijdens een confict situatie. Dat  houdt in dat u samen met de ander het conflict oplost door gesprekken onder de leiding van een onafhankelijke mediator. Het kan in het begin even moeilijk zijn om met de ander in gesprek te gaan. De mediator zal er voor zorgen dat u op uw gemak gesteld wordt. De ervaring leert dat het vaak goed werkt. Een paar gesprekken onder deskundige begeleiding van een onafhankelijke mediator scheelt u tijd én geld.

Marieke Lips verduidelijkt de functie van de Kindbehartiger en de positie van het kind bij scheiden

Kindbehartiger  van betekenis voor kinderen!

In een scheidingssituatie kan een Kindbehartiger  van betekenis zijn voor kinderen en hun ouders!
De Kindbehartiger is een belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor ieder kind in een scheidingssituatie.

In het gehele traject  biedt de Kindbehartiger ondersteuning aan de kinderen en hun ouders. Daarnaast treedt de kindbehartiger op aan de voorkant van een juridische procedure om de positie van kinderen een plek te geven en rondom de nazorg.

De regie wordt gevoerd vanuit de positie en belangen van het kind. De Kindbehartiger werkt vanuit het IVRK (Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind) en biedt psychosociale ondersteuning, niet zijnde therapie of behandeling. De psychosociale ondersteuning,  is niet altijd (direct) nodig. De stem van ieder kind verdient wel een plek binnen het geheel. De Kindbehartiger zorgt er dan ook voor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaatst deze samen met het kind in perspectief, doet aan observatie, geeft uitleg en vertaalt de stem van het kind naar ouders/verzorgers en waar nodig via een verslag met advies naar het juridisch speelveld.

Ieder kind een vertrouwd en veilig gevoel geven om daarmee verder te kunnen  laten gaan na de scheiding. Dat is het doel van de  Kindbehartiger.

De ondersteuning van een Kindbehartiger biedt:

 • Uitleg aan kinderen over de scheidingssituatie;
 • Maakt een vertaalslag van de stem van kinderen mede kijkend naar de context waarin een kind zich beweegt;
 • Gaat inzicht geven in de (gezins)positie, hechting, ontwikkeling, beleving en wensen van kinderen;
 • Gaat helpen begrijpen over de manier van communiceren als ouders en het effect hiervan op kinderen;
 • Aandacht voor de beleving van ouders, emoties die bij een scheiding komen kijken en hoe hiermee in het belang van de kinderen om te gaan;
 • Een handreiking voor de nieuwe gezinssituatie na de scheiding zodat de regie kan worden behouden voor de toekomst;
 • Tools over praktische zaken, de verdeling van de dagelijkse zorg en de opvoeding van de kinderen na een scheiding;
 • Verslaglegging en advisering;
 • Waar nodig samenwerking met instanties en andere professionals;
 • Deskundigheid en transparantie.

Kinderen kunnen ook jaren later de nodige impact voelen van een eerdere scheidingssituatie en dit op externe wijze uiten of intern voelen. Denk aan verminderde schoolresultaten, opgekropte gevoelens, gedragsveranderingen of zich afkeren van ouders of een van de ouders. Ook dan kan een Kindbehartiger ondersteunen. Voor hele jonge kinderen kan de Kindbehartiger optreden als het ‘verlengstuk’ van de stem van het kind. Dit zodat ieder kind zijn of haar positie geborgd ziet richting de toekomst en er niet over de hoofden van kinderen heen wordt besloten.

De manier waarop kinderen na de scheidingssituatie van hun ouders mogen en kunnen blijven houden is belangrijk. Natuurlijk zijn wij er ook bij duo-ouderschap en voor samengestelde gezinnen.

Over Ellen

Ellen van der Wal Kindbehartiger!

Ik ondersteun ouders en kinderen in echtscheiding situaties. Samen met mijn partner hebben we een mediation praktijk waarbij ik mij gespecialiseerd heb als Kindbehartiger.

Roeping als kindbehartiger

In de mediation praktijk tijdens de begeleiding bij scheidingen werden we zo vaak geconfronteerd met de kwetsbare positie waarin kinderen verkeerden tijdens een scheiding van hun ouders. Het verschil in machtsverhouding en het niet gehoord en begrepen voelen. Ik wilde deze kinderen graag steunen, hen helpen begrepen te worden en een veilige haven bieden waarin ze vrijuit konden praten zonder last te hebben van hun interne loyaliteit conflict.

Mijn doel als Kindbehartiger

Kinderen laten opgroeien tot weerbare burgers. Kinderen en ouders in een scheidingssituatie ondersteunen zodat kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder kunnen na de scheiding. Waar ook ouders de stap weer durven te zetten naar een gelukkig leven.

Ouders gaan tijdens een scheidingssituatie door een moeilijke periode. Er moeten veel beslissingen genomen worden en dan zijn er ook nog de kinderen die hun aandacht nu meer dan voorheen nodig hebben. Ouders houden zielsveel van hun kinderen en willen ook het beste voor hun kinderen  maar de rollercoaster waarin zij zich bevinden heeft invloed op het hele gezin.

Tijdens deze periode kan de Kindbehartiger ouders en kinderen helpen.

De Kindbehartiger houdt de belangen van het kind in het oog en adviseert ouders tijdens de scheidingsperiode, De Kindbehartiger vertaalt de beleving van het kind en kan het kind, voor, tijdens en na de scheiding begeleiden en ondersteunen.

Aangepast aan de leeftijd van het kind zal er op speelse wijze met het kind gesproken en gewerkt worden. De Kindbehartiger is opgeleid om de stem van het kind een plek te geven en werkt altijd vanuit het IVRK.

De Kindbehartiger geeft geen therapie of behandeling maar biedt wel psychosociale ondersteuning aan ouders en kinderen.

Voor ouders is het belangrijk te weten wat een kind werkelijk te zeggen heeft en wat zijn belangen zijn om gedegen besluiten voor hun kinderen te kunnen nemen.

Als het nodig is zal de Kindbehartiger samen werken met instanties en professionals en/of doorverwijzen.

 Om met een vertrouwd en veilig gevoel verder te kunnen gaan na de scheiding hebben kinderen de juiste begeleiding en ondersteuning nodig. Daar wil de Kindbehartiger zich voor inzetten.

Kindbehartiger  van betekenis voor kinderen!

In een scheidingssituatie kan een Kindbehartiger  van betekenis zijn voor kinderen en hun ouders!
De Kindbehartiger is een belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor ieder kind in een scheidingssituatie.

In het gehele traject  biedt de Kindbehartiger ondersteuning aan de kinderen en hun ouders. Daarnaast treedt de kindbehartiger op aan de voorkant van een juridische procedure om de positie van kinderen een plek te geven en rondom de nazorg.

De regie wordt gevoerd vanuit de positie en belangen van het kind. De Kindbehartiger werkt vanuit het IVRK (Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind) en biedt psychosociale ondersteuning, niet zijnde therapie of behandeling. De psychosociale ondersteuning,  is niet altijd (direct) nodig. De stem van ieder kind verdient wel een plek binnen het geheel. De Kindbehartiger zorgt er dan ook voor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaatst deze samen met het kind in perspectief, doet aan observatie, geeft uitleg en vertaalt de stem van het kind naar ouders/verzorgers en waar nodig via een verslag met advies naar het juridisch speelveld.

Ieder kind een vertrouwd en veilig gevoel geven om daarmee verder te kunnen  laten gaan na de scheiding. Dat is het doel van de  Kindbehartiger.

De ondersteuning van een Kindbehartiger biedt:

 • Uitleg aan kinderen over de scheidingssituatie;
 • Maakt een vertaalslag van de stem van kinderen mede kijkend naar de context waarin een kind zich beweegt;
 • Gaat inzicht geven in de (gezins)positie, hechting, ontwikkeling, beleving en wensen van kinderen;
 • Gaat helpen begrijpen over de manier van communiceren als ouders en het effect hiervan op kinderen;
 • Aandacht voor de beleving van ouders, emoties die bij een scheiding komen kijken en hoe hiermee in het belang van de kinderen om te gaan;
 • Een handreiking voor de nieuwe gezinssituatie na de scheiding zodat de regie kan worden behouden voor de toekomst;
 • Tools over praktische zaken, de verdeling van de dagelijkse zorg en de opvoeding van de kinderen na een scheiding;
 • Verslaglegging en advisering;
 • Waar nodig samenwerking met instanties en andere professionals;
 • Deskundigheid en transparantie.

Kinderen kunnen ook jaren later de nodige impact voelen van een eerdere scheidingssituatie en dit op externe wijze uiten of intern voelen. Denk aan verminderde schoolresultaten, opgekropte gevoelens, gedragsveranderingen of zich afkeren van ouders of een van de ouders. Ook dan kan een Kindbehartiger ondersteunen. Voor hele jonge kinderen kan de Kindbehartiger optreden als het ‘verlengstuk’ van de stem van het kind. Dit zodat ieder kind zijn of haar positie geborgd ziet richting de toekomst en er niet over de hoofden van kinderen heen wordt besloten.

De manier waarop kinderen na de scheidingssituatie van hun ouders mogen en kunnen blijven houden is belangrijk. Natuurlijk zijn wij er ook bij duo-ouderschap en voor samengestelde gezinnen.

IVRK

Het kinderrechtenverdrag werd op 20 november 1989 door de algemene vergadering van de verenigdenaties unaniem aangenomen